A beton mint alapanyag

mixerbeton

Betont nem csak alapanyagként használunk az építkezés során. Számtalan különféle építési elemet készítenek belőle. Ezek két csoportba oszthatók:

 • Építési betonelemek
 • Kertépítési betonelemek

Elnevezésükből adódóan is ezeket a betonból készült termékeket a ház (épület) építéséhez, vagy a kert építéséhez használhatjuk fel.

 

Építési betonelemek

A beton építőelemek több területen is alkalmazhatók.

 • Felhasználhatók útszegélyezéshez (útszegélykövek)
 • Ház alapozáshoz és pince falazáshoz (zsalukövek, falazóblokkok)

Útszegélykövek

utszegélykö

Különböző méretű és formályú útszegélyköveket alkalmazhatunk. A normál útszegélykő általános mérete: 250 x 300 x 150 mm, súlya 20-25 kg, de természetesen ettől eltérő méretben is kaphatók.

 

 

 

Zsalukő

zsalukö

Zsaluköveket leginkább a ház alapjának földfelszin feletti elkészítéséhez használunk. A zsalukő használatával sok időt takaríthatunk meg, valamint a sávalap földfenszín feletti része is biztosan egyenletes lesz. Alkalmas továbbá a földfelszin alatti szerkezetek (pinceszint) falazására is. A zsalukövekben a vasalat behelyezésére előre kialakított hornyok találhatók, amelybe a hosszanti vasalat könnyedén behelyezhető.

Méretét tekintve igazodnunk kell a felette lévő főfal vastagságához. Ezért több méretben is kapható, melyek közül a legáltalánosabban használt méretek a 30-as és a 40-es. Zsalukő méretek:

 • 15-ös zsalukő
 • 20-as zsalukő
 • 25-ös zsalukő
 • 30-ös zsalukő
 • 40-ös zsalukő

Például a 30-as zsalukő betonelem mérete: 300 x 200 x 500 mm.

Pince falazóblokk

pincefalazó blokk

A pincefalazó blokkot a ház földfelszin alatti létesítményeinek (pince, garázs) elkészítéséhez használunk.

Többféle méretben kaphatók

 • 17-ös pince falazóblokk
 • 38-as pince falazóblokk

Például a 17-es pince falazóblokk betonelem mérete: 170 x 200 x 470 mm

Kertépítési betonelemek

Kertépítési betonelemek

Kertépítéshez nagyon sokféle betonelemet kínálnak már a különböző erre szakosodott cégek. Az alapvető elemeket közvetlenül a gyártótól is beszerezhetjük.

 • Osztrák mintás betonelem normál, vagy dupla méretben
 • Általános kertépítési beton elemek
 • Járdalapok vékony és vastag kivitelben
 • Kerek járdalapok
 • Mederlapok árkok készítéséhez.
 • Kerti szegélykövek.

 

A zsalukövek beépítésének lépései

Zsaluzóelemek magassági kiosztása

A beton zsaluzóelemekből készült szerkezetek (zsaluzóelemes falszerkezetek és pillérek) tervezésénél a szerkezet magassági mérete:
· a fugahézag nélkül készülő szerkezeteknél a 23 cm-es gyártási magasság többszöröse,
· az 1 cm-es fugával készülő szerkezeteknél a 23 cm + 1 cm = 24 cm magasság többszöröse.

A zsaluzóelemből épülő szerkezetek mérete az elemek méretre vágásával tetszőleges lehet, de 5 cm-nél vékonyabb elemek használata tilos. Vágott elemek esetén vegyük figyelembe a többletmunkát és a nagyobb mennyiségű hulladékot

Zsaluzóelemek vízszintes kiosztása, falhossza

Zsaluzóelemből épülő támfalak, kerítések, víztározók stb. méreteinek szabad felvételekor a tervezés során célszerű figyelembe venni az egész elemek és az esetleges falsarkok számát. Ekkor a szerkezet mérete az elemek méretéből számolható (B4. táblázat).

Zsaluzóelemből épülő pincefalak, lábazati falak (és egyéb épületszerkezetek) esetén általában az építészeti igények miatt a megadott méretek nem tarthatók, vágni kell az elemeket, vagy helyszíni kibetonozásra van szükség. A faltest hossza:

l = h × n + d1 + d2 + ...

A képletben:
· l a falszerkezet hossza (az építészeti tervekről, alaprajzokról olvasható),
· h a falazóelem hosszmérete (az elem termékadatlapok szerinti hosszúsági mérete),
· n a falazóelemek darabszáma egy sorban,
· d1 , d2 , ... az esetleges vágott elemek mérete.

A zsaluzóelemek beépítése

Előkészítés

A zsaluzóelemes falszerkezetek kellő teherbírású, megfelelően méretezett alapra építhetők. Ez általában az alaptest teteje vagy vasalt lemez, aljzat. A fogadófelületeket mindig portalanítani kell. A laza, leváló részeket mindig távolítsuk el.

Faltest helyének kitűzése

A tervek alapján tűzzük ki, és csapózsinór segítségével pontosan jelöljük fel a faltestek helyét. Közben ellenőrizzük a méreteket, a faltestek által bezárt szöget, azok helyzetét.

Hézagok, fugaméret

A zsaluzóelemes falszerkezet első sorának elemeit technológiai okokból általában habarcságyba helyezzük. A falszerkezet további sorai az elemek méretpontossága miatt vízszintes habarcsterítés nélkül is készíthetők (23 cm-es sormagasság). Ilyenkor az adott szinten más beton falazóelemekből (pl. főfalelemek) készülő falszerkezetek magassága azonos lesz (22 cm+1 cm sormagasság). Az elemek függőleges éleit szorosan egymáshoz illesztjük, fugát, habarcshézagot nem alakítunk ki.

Falzsalu összeállítása betonelemekből

Fontos, hogy az első sort minden esetben habarcsba rakva alakítjuk ki. A habarccsal a kívánt magassági szint, a zsaluzóelem vízszintes és függőleges helyzete pontosan beállítható. Nyári melegben a kezdősor elemeit elő kell nedvesíteni, mert a száraz betonelem elszívja a nedvességet a habarcsból. Az elemeket a falazás általános szabályainak megfelelően falidomoktól indítjuk, falazózsinór mentén vezetjük. A sorokat kötésbe rakva, fél (de legalább negyed)
elem eltolással kell beépíteni. Az áttörések, szerelvényátvezetések helyét kibetonozás előtt ki kell mérni, és az áttörést/ kirekesztést el kell készíteni (bennmaradó fazsaluzat, csőhüvely, polisztirol kirekesztés stb.).

Elemek darabolása

A különböző falidomkötések, illetve a feles raszterméretű faltestek a raklapokon található kiegészítőelemekkel alakíthatók ki. A kiegészítőelemek ugyanis a gyári gyengítések mentén vághatók. Így feles elemek hozhatók létre. A sima beton zsaluzóelemek falazás közben nem igényelnek megmunkálást. A rasztermérettől eltérő hosszúságú falszerkezetekhez az elemeket tárcsás vágógéppel, vízhűtéses kővágó géppel lehet méretre vágni. Egyedi geometria (pl. íves falszerkezet) esetén szükség lehet kiegészítő helyszíni zsaluzásra.


5. Falsarok kialakítása 6. Kötésbe rakott elemek
Vonatkozó termékek Méret [cm]
beton zsaluzóelem ZS 15 15×50×23
beton zsaluzóelem ZS 20 20×50×23
beton zsaluzóelem ZS 25 25×50×23
beton zsaluzóelem ZS 30 30×50×23
beton zsaluzóelem ZS 40 40×50×23

Vasalás

A zsaluzóelemmel készült falszerkezeteket statikus terv szerint vasaljuk, vízszintes és függőleges értelemben is. A vízszintes acélbetéteket általában a zsaluzóelem sorok száraz építésekor helyezzük el az elemek előre kialakított bordaáttöréseiben. A függőleges értelmű vasalásnál figyelembe kell venni, hogy a vasbeton falszerkezetet a kapcsolódó épületszerkezetekkel erőátadó módon kell összeépíteni. Emiatt:
· a fogadószerkezetben statikus terv szerinti kitüskézéseket kell elhelyezni,
· a zsaluzóelemes falszerkezet vasalása statikus méretezése szerint túlnyúlhat az elemeken,
· a falsarkokat, falbekötéseket 90°-ban hajtott acélbetétekkel kell bekötni/szerelni.

Betonozás

Nyári melegben betonozás előtt a zsaluzóelemeket elő kell nedvesíteni. A kitöltőbeton minősége statikus terv szerinti, de min. C16/20. A kibetonozást mindig úgy végezzük, hogy a friss beton nyomása ne mozdítsa el a szárazon összeépített elemeket. Ezért általában a falszerkezet mentén rétegenként haladva, soronként betonozunk, ügyelve a megfelelő tömörítésre.

Fontos, hogy a bedolgozott beton az összes üreget teljesen kitöltse. Erre vasalt falszerkezet esetén fokozottan figyelni kell. A zsaluzóelemek nagy tömegükből adódóan kötésben egymásra építve betonpumpás betonozáskor 2, kézi betonozáskor 4 sor magasságig önmagukban is állékony szerkezetet képeznek. Ekkora magasságig a betonozás során nincs szükség külön oldalirányú megtámasztásra.

Kapcsolódó betonszerkezetek alatti utolsó zsaluzóelemben a megfelelő kapcsolathoz célszerű a beton szintjét a zsaluzóelem felső síkja alatt 5 cm-rel abbahagyni. A pontatlanul elhelyezett vagy törött elemeknél, illesztéseknél a beton is kifolyhat. A beton kötése előtt ezt kőműveskanállal távolítsuk el.

Betonozás után a zsaluzóelemek felületét tartsuk nedvesen (vagy fóliával takarjuk le), hogy a betonból a nedvesség ne távozzon el.

Vakolás, szerelvényezés

A zsaluzóelemek felülete megfelelő előkészítés után kiváló vakolattartást biztosít. A falszerkezet elkészülte utáni az épületgépészeti szerelvényeket a falszerkezeten kívül kell elhelyezni. Ekkor a rögzítőbilincsek elhelyezéséről kell gondoskodni.

Gipszbeton

Gipszbeton szerkezetek: a vékony kereszmetszetű vasbeton szerkezet, a bentmaradó, jellemzően gipsz kötőanyagú zsaluzóelemekkel készül, a felületképző zsaluzóelemei többfunkciós távtartó-betétekkel készülnek, a távtartó betétekkel felszerelt zsaluzóelemeket a rajtuk átfűződő vasalással cellás vagy héjszerkezetekké egyesítik és betonnal kiöntik.

A gipszbeton távtartó betétek és zsaluzóelemek anyagának, méretének, formájának és kapcsolódási módjának célszerű megválasztásával a zsaluzóelemek, illetve a kész szerkezet statikai, épületfizikai, szerelés-technológiai jellemzői széles körben változtathatók.

Letölthető segédanyagok a zsalukövezéshez

- 30-as zsalukő, beton zsaluzóelem adatlapja (PDF)

- zsalukő alapozásának tervrajza (PDF)